vestingwallen

Gorinchem

Bekijk aanlegplaats Gorinchem

In de vestingstad Gorinchem hebben zich in de loop der jaren veel historische gebeurtenissen afgespeeld. Rond het jaar 1600 veranderde de Middeleeuwse stad in een – voor de in die tijd geldende begrippen – ‘moderne’ vesting.

Destijds was de Tachtigjarige Oorlog in volle gang, de vesting had als doel om de Spanjaarden zoveel mogelijk op afstand te houden. Toen in 1672 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen werd door Frankrijk, Engeland en de Bisdommen Keulen en Münster, groeide Gorinchem uit tot een belangrijke vesting als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie.

Later zou de vestingstad ook in de Nieuwe Hollandse Waterlinie een strategisch bolwerk blijken te zijn. In Gorinchem zijn de oorspronkelijke vestingwallen met de daarbij behorende bastions nog zo goed als helemaal intact.

Over de vestingwallen loopt een wandelpad helemaal rond dat prachtige uitzichten geeft over de rivieren langs de grootste vesting van Nederland.

Aanlegplaats

Gorinchem

Gorinchem, gelegen aan de rivieren de Linge en de Boven-Merwede, is de grootste authentieke vesting ... Bekijk alle aanlegplaatsen

vestingwallen